​Фактот што македонските и босанските актери играат на нивните мајчини јазици му дава посебна димензија на концептот во смисла на играта на говорот, меѓусебната врска помеѓу сродните јазици и комуникацијата на сцена што ја прави оваа претстава возбудлива и атрактивна за следење.

До крајот на 2013 година од Македонија се иселиле 626.312 луѓе, Ако на оваа бројка се додадат и иселувањата од минатите три години и годинава, тогаш бројот дополнително се зголемува. Македонија е меѓу 10те топ земји од кои се иселуваат нејзините граѓани. Во периодот 2009-2013 година Македонија се наоѓа во групата на десетте земји со најголем интензитет на „одлив на мозоци“. Анкетите покажуваат дека 85 отсто од младите сакаат да се иселат од државата поради невработеност и немање можност за професионален и личен напредок.

1 / 1

Please reload